Holdplan fra. 16.8 til og med 31.12 2021 (sommerplan ligger under filer på medlemssiden, ellers se booking for timer)